Prijedlog Liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Bilje darovitim učenicima srednjih škola

Temeljem  članka  15.  i   16.  Pravilnika  o  dodjeli  stipendija  Općine  Bilje  darovitim učenicima   srednjih   škola  (Službeni   glasnik  broj   8/14.,10/18.   i    8/21.)  Povjerenstvo   za dodjeljivanje stipendija na sjednici održanoj  13.12.2021.g., nakon utvrđivanja pravodobnosti i potpunosti podnesenih prijava, te ispunjavanja uvjeta i kriterija utvrđuje Prijedlog LISTE KANDIDATA za dodjelu stipendija Općine Bilje darovitim učenicima srednjih škola za školsku 2021./22.g – LINK

Skip to content