JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje (”Službeni glasnik” Općine Bilje, broj 11/20) načelnik Općine Bilje, Oobjavljuje Javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje – LINK – više

Skip to content