Poziv za dostavu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Bilje

Pozivaju se proračunski korisnik Dječji vrtić ,,Grlica”  Bilje i izvanproračunski korisnici Općine Bilje: Kulturno razvojni centar Općine Bilje, Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit te Vatrogasna zajednica Općine Bilje da dostave Financijske  planove  za razdoblje  2022.-2024. godine.

Rok za dostavu financijskih planova je 29. listopad 2021. godine.

Financijski  planovi  izrađuju  se na objavljenim  prilozima  sukladno  uputama  objavljenim  na internetskim stranicama Općine Bilje

Izvanproračunski korisnici: Kulturno razvojni centar Općine Bilje,  Turistička zajednica Općine  Bilje te Vatrogasna  zajednica  uz Financijske planove dostavljaju  i izvješće o utrošenim sredstvima  isplaćenim  iz  proračuna Općine Bilje u  2021. godini. Izvješće  o utrošeni sredstvima dostavlja se zajedno sa Financijskim planovima.

LINK za preuzimanje obrazaca i dopisa:

Skip to content