ANKETA „SUZBIJANJE KOMARACA“

Osječko-baranjska županija pokrenula je inicijativu za cjelovito i potpuno rješavanje suzbijanja komaraca na području Županije. Općina Bilje dala je načelnu potporu s obzirom da je jedini uspješan put prema trajnom i održivom rješavanju najezde komaraca-zajedničko djelovanje svih jedinica lokalne samouprave.

Ova Anketa se provodi u svrhu izjašnjavanja mještana Općine Bilje jesu li spremni izdvajati određeni novčani iznos u svrhu rješavanja suzbijanja komaraca i to na slijedeći način – LINK

Skip to content