Obavijest o nastavku sufinanciranja nabavke školskih potrepština za školsku godinu 2021./2022.

Obavještavaju se roditelji/skrbnici djece da će Općina Bilje, kao i ranijih godina, sufinancirat  nabavku školskih potrepština učenika osnovnih škola, za školsku godinu 2021./2022.

U tu svrhu potrebno će biti priložiti račun o kupovini istih.

Obavijest o datumu početka prikupljanja zahtjeva naknadno će biti objavljena. 

Skip to content