Upozorenje – kućni brojevi

Ukazuje se vlasnicima građevina u Općini Bilje da su u skladu s člankom 10 Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik“ broj: 6/19. i 8/19.) obvezni svoju građevinu obilježiti kućnim brojem tako da je pločica s brojem građevine vidljiva s ulice, odnosno površine javne namjene od koje se pristupa građevini.

Za prekršaj nepridržavanje obveze obilježavanja građevine kućnim brojem zapriječena je kazna u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno od 500,00 do 2.000,00 kuna za fizičku osobu.

POZIVAMO SVE VLASNIKE NEOBILJEŽENIH GRAĐEVINA DA ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD OBJAVE OVOG UPOZORENJA, BROJEM OBILJEŽE SVOJU GRAĐEVINU.

Kontrola pridržavanja navedenih odredbi Komunalnog reda provodit će se od 01. srpnja 2021. godine na dalje, a protiv prekršitelja će biti poduzete propisane sankcije.

Skip to content