Ugovor o pružanju usluga skloništa za životinje

Općina Bilje sklopila je Ugovor o pružanju usluga skloništa za životinje i usluga sakupljanja lešina pasa i mačaka  sa Veterinarskom stanicom Beli Manastir d.o.o. i Veterinarskom stanicom Vetam d.o.o., na temelju Zakona o zaštiti životinja za poslove skloništa za životinje.

Poslovi skloništa obuhvaćaju: zaprimanje dojava o napuštenim, izgubljenim ili zlostavljanim životinjama, hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica, smještaj, veterinarsku obradu životinja, mikročipiranje, hranjenje i cijepljenje.

Prijavu o napuštenim ili izgubljenim životinjama možete prijaviti na telefon 031/286-044 (Veterinarska stanica Vetam d.o.o.)

Skip to content