Obavijest umirovljenicima sa područja Općine Bilje

Općina Bilje će i ove godine povodom Uskrsa 2021.g. svojim umirovljenicima podijeliti dar prema Odluci općinskog vijeća Općine Bilje KLASA: 402-01/18-01/1, URBROJ: 2100/02-01-21-19 od 22.veljače 2021.g. i to:

200,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom do 1.500,00 kuna

150,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 1.500,01-2.000,00 kuna i

100,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 2.000,01-3.000,00 kuna.

Pravo na dar imaju svi umirovljenici sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Bilje čija ukupna mirovina koju primaju sa osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i eventualno mirovinskog staža u inozemstvu ne prelazi 3.000,00 kuna.

Svim prijavljenim umirovljenicima koji imaju otvorene račune u bankama isplata će biti do kraja ožujka 2021.g..

Umirovljenici (koji nemaju otvorene tekuće/žiro račune), svoj dar mogu preuzeti u gotovini i to:

Za BILJE

23. ožujka 2021.g.(utorak) u prostorijama Općine Bilje, u vrijeme rada blagajne od 08-10 i od 13-14 sati

Za VARDARAC

23. ožujka 2021.g. (utorak) dijelit će se na adrese umirovljenika od 10-16 sati

Za KOPAČEVO

26. ožujka 2021.g (petak) u Domu kulture Kopačevo, od 14-15 sati

Za LUG i KOZJAK

24. ožujka 2021.g (srijeda) u Domu kulture Lug (Kockica), od 13-15 sati

Skip to content