Javni poziv zainteresiranih osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje besplatne usluge pomoći u kući

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Odluke o izmjeni Odluke o financiranju KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-152  od  1.listopada.2020.  i  sklopljenog  Ugovora  o  dodjeli  bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., kodni broj UP.02.1.1.13.0159. sklopljenog između Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i HZZ, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i Kulturnog društva “Laško“ Lug s druge strane, objavljuje se:

Javni poziv starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Susjedska pomoć“ iz programa „ZAŽELI – FAZA II“

Javni poziv

Obrazac prijave korisnika

Skip to content