Obavijest korisnicima usluga Općine Bilje o radu jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje

Od 30. studenoga 2020. godine, u cilju prevencije širenja koronavirusa COVID-19 i nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze, Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje neposredno će raditi sa strankama samo u iznimnim slučajevima i to uz obveznu prethodnu najavu stranke elektroničkim ili telefonskim putem i pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njezine prisutnosti.

Obavijest o načinu rada sa strankama i svim potrebnim kontaktima bit će jasno istaknuta na ulazu u prostorije Općine Bilje kao i na internetskim stranicama Općine Bilje.

Prilikom svakog pojedinog ulaska u zgrade odnosno prostorije Općine Bilje obvezno je i mjerenje tjelesne temperature stranaka, a o čemu se vodi evidencija na propisanom obrascu. U slučaju povišene temperature (37,2°C i veće), smetnji s dišnim putevima, suhog kašlja ili kratkog daha, onemogućit će se ulazak u zgrade odnosno prostorije Općine Bilje, a strankama će se obvezno omogućiti podnošenje zahtjeva drugim putem (pošta, elektronička pošta i sl.).

Nastavno su brojevi telefona i e-mail adrese putem kojih građani mogu ostvariti kontakt sa Općinom Bilje vezano za sva područja iz samoupravnog djelokruga rada Općine  tijekom radnog dana od 7.30 do 15.30 sati;

Općina Bilje

tel: (031) 751-400 – Fax: (031) 751-410 – e-mail: bilje@bilje.hr

Stožer civilne zaštite

Pavo Nikolić mob. 091 1750 104  e-mail: nikolic@bilje.info

Damir Buček mob. 099 237 1121 e-mail: damir.bucek@bilje.hr

Igor Gamoš mob. 091 918 8398 e-mail: igor.gamos@bilje.hr

Pročelnik jedinstvenog upravnoga odjeladubravka.jovanovic@bilje.hr0992205309
Voditelj odsjeka općih i pravnih poslovamarija.francic@bilje.hr0992205308
Administrativni tajnik za opće i administrativne poslovemarica.tadic@bilje.hr031/751403
Voditelj odsjeka komunalnog gospodarstva, gospodarenja prostorom, graditeljstva i zaštite okolišasvjetlana.virovkic@bilje.hr099/2205311
Stručni suradnik za poslove samouprave i komunalni redarkorina.slavicek@bilje.hr
Referent – komunalni redardamir.bucek@bilje.hr031/751408
Referent-poljoprivredni i komunalni redarigor.gamos@bilje.hr0992196794
Voditelj odsjeka za proračun, financije, gospodarstvo i imovinuslavica.drnasin@bilje.hr0992205310
Viši stručni suradnik – voditelj projekatazvjezdana.siler@bilje.hr098764364
Računovodstveni referentdragana.kuzman@bilje.hr031/751402
kont. djelatnici JUP-a

OBAVIJEST O RADU ŠALTERA BLAGAJNE – u osiguranom sporednom ulazu Općine Bilje:
RADNO VRIJEME BLAGAJNE: ponedjeljak-petak od 8:00 do 10:00 i od 13:00 do 14:00 sati
Kontakt: 031/751 402

Skip to content