Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola

Na temelju članka 5.Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje darovitim učenicima srednjih škola (Službeni glasnik Općine Bilje broj 8/14. i 10/18.) a u svezi primjene članka 51.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik 5/13.,3/14.,2/18.,3/18.-pročišćeni tekst i 2/20.) te na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2020/2021.g., Općinski načelnik Općine Bilje raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola za školsku 2020/2021.godinu

Za školsku 2020/2021.godinu dodijelit će se 15(petnaest) učeničkih stipendija u visini 400,00 kuna mjesečno.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju  učenici drugog,trećeg i četvrtog razreda srednje škole, da nisu korisnici neke druge stipendije ili učeničkog kredita, da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području Općine Bilje, da se školuju na području Republike Hrvatske, najmanje vrlo dobar prosjek ocjena prethodne godine, da nisu ponavljali godinu

Cijeli tekst natječaja možete preizeti ovdje (Natječaj, prijavnica, izjava i privola) – zip format

Skip to content