Javni natječaj o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Bilje

Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje broj 8/14. i 10/18.) a u svezi primjene članka 51.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik 5/13, 3/14.,2/18., 3/18-pročišćeni tekst i 2/20.) raspisuje se Javni natječaj o dodjeli stipendija studentima s područja  Općine Bilje za akademsku 2020/2021. godinu

Svim redovitim studentima prve godine studija kojima je to prvi upis u prvu godinu studija u iznosu od 400,00 kuna,

Svim redovitim studentima viših godina studija, s položenim svim ispitima iz prethodne akademske godine, u iznosu od 800,00 kuna 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji imaju prebivalište na području Općine Bilje, koji su državljani Republike Hrvatske, koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita a da se školuju na višim i visokim školama, te visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te zadovoljavaju gore navedene kriterije.


Cijeli tekst natječaja možete preizeti ovdje (Natječaj, prijavnica, izjava i privola) – zip format

Skip to content