Udruge - prijedlog rang liste po bodovima Ispis
Autor Administrator   
Utorak, 21 Siječanj 2020 21:35

Sukladno članku 19. Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 9/18) objavljuju se podaci o udrugama, programima i projektima kojima su po provedenom Natječaju za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu iz proračuna OpćineBilje (KLASA:400-01/19-01/2, URBROJ: 2100/02-02-19-4, od 07. studenog 2019.godine) odobrena sredstva za 2020.g. s iznosima odobrenih sredstava

 

KONAČNI PRIJEDLOG RANG LISTE PO BODOVIMA

 
         

r/b

UDRUGA I PROGRAM

BROJ BODOVA

PRIJEDLOG
IZNOSA

 
 

1

ŽUPA BZBDM BILJE
(Sanacija župne crkve u Bilju)

53,67

118.300,00

 

2

LD SRNJAK BILJE                                                         (Pomoć kod manifestacija)

52,67

22.000,00

 

3

NK VARDARAC
(Natjecanje u 2. ŽNL)

47,60

77.000,00

 

4

OK BILJE
(Odbojkaška natjecanja)

46,83

25.000,00

 

5

HNK BILJE                                                     (Škola nogometa)

46,00

78.000,00

 

6

MATICA UMIROVLJENIKA                         (Dan starijih i nemoćnih…)

45,83

4.100,00

 

7

HNK BILJE                                                                         (Sufinanciranje seniorskog pogona…)

45,60

150.000,00

 

8

LD SRNJAK BILJE                                 (Institucionalna podrška)

45,50

23.600,00

 

9

MATICA UMIROVLJENIKA                       (Pjevački zbor….)

45,33

15.900,00

 

10

FA BILJE                                                       (Godišnji rad FA)

44,83

46.300,00

 

11

PU BRANITELJA BARANJE
(Uređenje policijskog doma)

44,67

10.700,00

 

12

Udruga sv. Vinka Paulskog                               (I ja vidim svjetlo)

42,33

6.200,00

 

13

Udruga sv. Vinka Paulskog                                         (Ne zaboravi me čovječe)

42,17

10.800,00

 

14

HVIDRA BILJE                                              (Sportski susreti…)

41,17

4.500,00

 

15

KD LAŠKO LUG                                           (Smotra folklora…)

41,17

10.000,00

 

16

SRCE SLAVONIJE I BARANJE                                 (Sportski ljetni kamp…)

40,60

7.500,00

 

17

HVIDRA BILJE                                             (Zajedno u ratu:::)

40,50

3.800,00

 

18

MKD PETEFI ŠANDOR LUG
(Kulturni amaterizam)

40,17

24.800,00

 

19

KD LAŠKO LUG                                           (Paprika fest..)

40,00

10.700,00

 

20

FA BILJE                                                      (Škola tambure)

39,17

8.000,00

 

21

UHDDR BILJE
(Rad udruge)

39,17

9.600,00

 

22

UDRUGA VETERANA 3. GBR KUNE
(Promicanje vrijednosti Domovinskog rata)

38,67

7.200,00

 

23

SRCE SLAVONIJE I BARANJE                              (Pump track jam)

38,60

7.000,00

 

24

NK RIBAR KOPAČEVO                                 (Razvoj i popularizacija nogometa)

37,80

50.000,00

 

25

UDRUŽENJE BARANJA LUG  
(Obogatimo lokalnu zajednicu)

36,60

5.300,00

 

26

LD JELEN KOPAČEVO                                         (Obnova doma LD)

36,20

13.400,00

 

27

KK HERCULES                                         (Terapijsko jahanje)

36,00

3.000,00

 

28

KK HERCULES                                           (Prvenstvo HR…)

35,40

3.000,00

 

29

KD "PETEFI ŠANDOR" VARDARAC         (Kulturni amaterizam)

35,20

10.700,00

 

30

ŠRD KARAS BILJE
(Institucionalna podrška)

34,50

7.700,00

 

31

VK BILJSKO JEZERO
(Kupovina opreme i fišijada)

33,00

4.000,00

 

32

Čuvari tradicije E. Savojskog
(Dan Dvorca)

32,67

1.900,00

 

33

DZMH BILJE
(Programi razni i radionice)

29,33

0,00

 

34

CENTAR ZA EDUKACIJU I INFO. POTR.
(Globalni pristup učenju)

24,17

0,00

 

35

KK CAPISTRO
(Športsko jahanje)

17,20

0,00

 

36

KUD VARDARAC
(Njegovanje kulture i običaja)

Natječajna dokumentacija zaprimljena 17.12.2019.

 

37

KUD VARDARAC
(XIII smotra folklora)

Natječajna dokumentacija zaprimljena 17.12.2019.

 

38

DZMH LUG
(Međunarodna proljetna fišijada)

Natječajna dokumentacija zaprimljena 17.12.2019.

 

39

UDRUGA MLADIH LUG
(XI paprika fest)

Natječajna dokumentacija zaprimljena 17.12.2019.

 

40

UDRUGA MLADIH LUG
(XI paprika fest)

Natječajna dokumentacija zaprimljena 17.12.2019.

 

41

UDRUGA MLADIH LUG
(Tradicionalni pokladni običaji)

Natječajna dokumentacija zaprimljena 17.12.2019.

 
         
 
Predsjednik Povjerenstva
Srećko Tatarević,v.r
Klasa:400-01/19-01/2
Urbroj:2100/02-3/4-19-51
Bilje, 21.01.2020.g.
 
Ažurirano: Utorak, 21 Siječanj 2020 21:40