Javna nabava Ispis

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

■ Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Željko Cickaj, LINK.

■ Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Varga Gabor, LINK.

■ Izjava o nepostojanju skukoba interesa - Erik Munk, LINK

Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja - Službeni glasnik Općine Bilje broj: 3/17 od 13. travnja 2017. godine, str 150. 

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga do procjenjene vrijednosti nabava na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. LINK.

PLAN NABAVE:

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

1. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

2. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

3. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

4. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

5. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE BILJE ZA 2018. GODINU

I. Izmjena plana nabave Općine Bilje za 2018. god. 

II. Izmjena plana nabave Općine Bilje za 2018. god.

III. Izmjena plana nabave Općine Bilje za 2018. god

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2018. godinu - LINK

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2017. godinu - LINK

I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Bilje za 2017. godinu - LINK

II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Bilje za 2017. godinu - LINK

 

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2016. godinu - LINK

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE Općine Bilje za 2016. godinu - LINK

PLAN NABAVE Općine Bilje za 2015. godinu - LINK

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE Općine Bilje za 2015. godinu - LINK

Plan nabave za 2014. g. LINK

- IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2014.g.
PLAN NABAVE ZA 2014.g. (pročišćeni tekst)
- PLAN NABAVE Općine Bilje za 2014. (pročišćeni tekst 21.07.2014)
- 2. IZMJENA I DOPUNA plana nabave Općine Bilje za 2014.
- 3. IZMJENA I DOPUNA plana nabave Općine Bilje za 2014.
- 4. IZMJENA I DOPUNA plana nabave Općine Bilje za 2014.
- PLAN NABAVE Općine Bilje za 2014. (pročišćeni tekst 14.08.2014)

Plan nabave za 2013. g. LINK.

Plan nabave za 2012. g. LINK.

     - I. izmjena Plana nabave za 2012.g. LINK.

     - II. izmjena Plana nabave za 2012.g. LINK

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Željko Cickaj, LINK.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Ružica Bilkić, LINK.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

U RAZDOBLJU OD 2010. - 2014. GODINE

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. LINK

OBJAVE U EOJN U NARODNIM NOVINAMA

Poziv za nadmetanje:

Opskrba električnom energijom za razdoblje 2016-2017. godina

Usluge preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Bilje za 2015.-2016. godinu

Poziv za nadmetanje autobusnog ugibališta u Školskoj ulici u Bilju. LINK.

Poziv za nadmetanje za izgradnju dječjeg vrtića u Bilju. LINK

Poziv za nadmetanje dječjeg igrališta u Bilju. LINK.

Poziv za nadmetanje za usluge stručnog nadzora građenja dječjeg vrtića u Bilju. LINK.

Poziv za nadmetanje - Sanacija divljeg odlagališta otpada "Bilje". LINK.

ObavijeSt o sklopljenim ugovorima:

Obavijest o sklopljenim ugovorima, za postupak Usluge preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Bilje za 2015.-2016. godinu je objavljena

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku Usluge preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Bilje za 2015.-2016. godinu

Obavijest o sklopljenim ugovorima - Dodatne usluge na izradi novih izmijenjenih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje - LINK

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Autobusno ugibalište u Školskoj ulici u Bilju). LINK

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Dječje igralište u Bilju). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Niskonaponska mreža i javna rasvjeta u Varadarcu). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Dječji vrtić u Bilju). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Stručni nadzor građenja dječjeg vrtića u Bilju). LINK.

Obavijest o sklopljenim ugovorima (Sanacija divljeg odlagališta otpada BILJE), LINK.