Obavijest umirovljenicima sa područja Općine Bilje Ispis
Autor Administrator   
Utorak, 16 Travanj 2019 15:16

Općina Bilje će i ove godine povodom Uskrsa svojim umirovljenicima podijeliti dar prema Odluci općinskog vijeća Općine Bilje KLASA: 402-01/18-01/1, URBROJ: 2100/02-01-18- od 30.siječnja 2019.g.


Budući je u svibnju 2018.godine stupila na snagu Opća odredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), dužni smo prikupiti izjave o suglasnosti (privole) za korištenje osobnih podataka umirovljenika kako bismo mogli isplatiti navedeni dar.
Izjavu o davanju suglasnosti (privole) umirovljenici mogu podnijeti u uredu Općine Bilje, k. Zvonimira 1b, 31327 BILJE svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 sati, a sa sobom treba ponijeti:
1. presliku zadnjeg odreska primljene mirovine (za SIJEČANJ ILI VELJAČU 2019) sa vidljivim iznosom visine mirovine
2. OIB
3. presliku tekućeg ili žiro računa ako nema na odresku
4. osobnu iskaznicu.

Pravo na dar imaju svi umirovljenici sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Bilje čija ukupna mirovina koju primaju sa osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i eventualno mirovinskog staža u inozemstvu ne prelazi 3.000,00 kuna.
200,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom do 1.500,00 kuna
150,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 1.500,01-2.000,00 kuna i
100,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 2.000,01-3.000,00 kuna.

UMIROVLJENICI KOJI SU DOBILI DAR ZA BOŽIĆ 2018.g. NE TREBAJU SE PONOVNO PRIJAVLJIVATI.

Umirovljenici (KOJI SU POTPISALI PRIVOLU) a koji nemaju otvorene tekuće ili žiro račune svoj dar mogu preuzeti u gotovini i to:

Za VARDARAC
17. travnja 2019.g. dijelit će se u na adrese umirovljenika u prijepodnevnim satima
Za KOPAČEVO
18. travnja 2019.g u Domu kulture Kopačevo, od 16,00-18,00 sati
Za LUG i KOZJAK
17. travnja 2019.g u Domu kulture Lug(Kockica), od 10,00 -12,00 sati
Za BILJE
17. travnja 2019.g.u prostorijama Općine Bilje, od 10,00-12,00 sati


OPĆINA BILJE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL