JAVNI OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Pomoć sebi i drugima“-radnica za pomoć u kući Ispis
Autor Administrator   
Petak, 16 Ožujak 2018 10:00

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: 910-04/17-07/10, ur. broj: 524-06-02-01/1-18-136 od 17. siječnja 2018., Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.kodni broj UP.02.1.1.05.0095, klasa 910-04/18-07/24, ur. broj 524-06-02-01/1-18-1 od 25. siječnja 2018., sukladno članku 37. Statuta, Izvršni direktor Udruženja „Baranja“ (u daljnjem tekstu: Udruga) objavljuje JAVNI OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Pomoć sebi i drugima“-radnica za pomoć u kući Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na projektu "Pomoć sebi i drugima" iz prijavnog programa “Zaželi-program zapošljavanja žena” za radno mjesto -radnica za pomoć u kući. Program "Zaželi -program zapošljavanja žena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju….

javni oglas

obrazac 1

obrazac 2