Obavijest o javnom pozivu - poljoprivreda Ispis
Autor Administrator   
Četvrtak, 12 Listopad 2017 13:16

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Bilje  za 2017. godinu (Službeni glasnik, Općine Bilje , broj , 9 /17), Stručno povjerenstva zaprovedbu Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje za  2017. godinu, dana  12. listopada 2017. godine raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PROVOĐENJE MJERA IZ PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI

OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz  Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje za  2017. godinu iz sredstava Proračuna Općine  za slijedeće mjere:

Mjera 1. Potpora kapitalnim ulaganjima za biljnu proizvodnju  u zaštićenim prostorima, za uzgoj povrća, cvijeća, aromatičnog i ljekovitog bilja

Mjera 2. Potpore pčelarstvu

Mjera 3.  Sufinanciranje troškova analize tla( kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima)

Mjera 4. Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika

Mjera 5. Potpora za ekološku poljoprivredu/ potpora za financiranje troškova stručnog nadzora

Mjera 6. Potpore mladim poljoprivrednicima

Mjera 7. Potpore za pokretanje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim  gospodarstvima u ruralnom području

Sredstva koja se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva predstavljaju bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine, kategorizirana kao potpore male vrijednosti – de minimis, a koje se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanih Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Kompletan tekst Javnog poziva s detaljnim informacijama o svakoj pojedinoj mjeri, kao i potrebne prijavne obrasce i izjave možete preuzeti u nastavku:

Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi  Općine  Bilje za  2017. godinu  - LINK 

Obrazac zahtjeva – Mjera 1
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELOM POTPORA  IZ PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

Obrazac zahtjeva – Mjera 2
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELOM POTPORA  IZ PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

Obrazac zahtjeva – Mjera 3
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELOM POTPORA  IZ PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

Obrazac zahtjeva – Mjera 4
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELOM POTPORA  IZ PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

Obrazac zahtjeva – Mjera 5
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELOM POTPORA  IZ PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

Obrazac zahtjeva – Mjera 6
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELOM POTPORA  iz PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

Obrazac zahtjeva – Mjera 7
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELOM POTPORA  IZ PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  OPĆINE  BILJE ZA  2017. GODINU

IZJAVE (Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, Izjava o povezanim subjektima,  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istih troškova, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava)

Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  Bilje za  2017. godinu,(Službeni glasnik Općine Bilje , br. 9/17 )

Ažurirano: Četvrtak, 12 Listopad 2017 13:21