Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća. PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 10 Ožujak 2014 13:38

 

Temeljem članka 42. Statuta Općine Bilje (sl. glasnik Općine Bilje 5/13) sazivam 7 sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje zakazanu za 12. ožujak 2014. godine (srijeda) sa početkom u 17 sati u prostorijama Doma kulture u bilju, K. Zvonimira 2.

Za navedenu sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Prijedlog zaključka u povodu razmatranja izvješća neovisnog revizora Hodicon d.o.o.

2. Izvješće o radu načelnika za period srpanj – prosinac 2013.

3. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja s osnove komunalne naknade,

4.

a)izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

b) Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godinu

c) Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu,

d) Prijedlog izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2013. god.

5.

a) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na rekonstrukciji raskrižja županijskih cesta Ž4257 i Ž4042 i prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju.

b) Prijedlog zaključka o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju projekta raskrižja županijskih cesta Ž4257 i Ž4042 i prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju.

6. Prijedlog odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središta Bilje“

7. Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2014. godinu

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju prijedloga te opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalno Bilje d.o.o. (Klas:363-02/05-01/5 ur.br. 2100/02-12-90)

9.

a) prijedlog odluke o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i donošenje Plana zaštite od požara za područje Općine Bilje.

b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama plana zaštite i spašavanja Općine Bilje i Plana civilne zaštite kao njegovog sastavnog dijela.

10. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine.

11. Prijedlog odluke o isplati dara u povodu Uskrsa 2014. god.

12. Prijedlog odluke o visini naknade za rad na provedbi metodologije osiguravanja stručne pripreme materijala, odlučivanja, prezentacije i izvješćivanja osobama koje imenuje načelnik Općine Bilje.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Igor Ružička dipl. iur

Ažurirano: Ponedjeljak, 10 Ožujak 2014 13:40
 

EU projekti