Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Bilje PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 19 Prosinac 2013 14:47

Temeljem članka 42. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje zakazanu za 23. prosinca 2013. g. (ponedjeljak) sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama Doma kulture (prvi kat) u Bilju, K.Zvonimira 2.

Za navedenu sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

1..PRIJEDLOZI ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA I TO:

a) Prijedlog odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

b) Prijedlog odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje za 2013. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

c) Prijedlog odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Bilje u 2013. godini

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

d) Prijedlog odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2013. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

e) Prijedlog 1. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

2..PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU 1.IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BILJE ZA 2013. GODINU

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

3..PRIJEDLOZI ODLUKA O USVAJANJU PLANOVA I PROGRAMA I TO :

a) Prijedlog odluke o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

b) Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

c) Prijedlog odluke o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2014. godini

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

d) Prijedlog odluke o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

e) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

f) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

g) Prijedlog programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2014.

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

4..PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PRORAČUNA OPĆINE BILJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

5..Prijedlog o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2014. g.

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

6..Prijedlog odluke o nastavku rada Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

7..Prijedlog odluke o izmjenama odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i

zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

8..Prijedlog odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Bilje

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

9..Prijedlog etičkog kodeksa zaposlenika Općine Bilje

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

10.Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Bilje

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

11.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik“ broj; 03/08 i 6/11.)

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

12.Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

13.Prijedlog pravilnika o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2014.g.

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

14.Prijedlog rješenja o isplati dara u umirovljenicima

- Izvjestitelj: Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj,iur.

15.Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grlica za 2013.g.

-Izvjestiteljica Zvijezdana Radetić, ravnateljica Dječjeg vrtića Grlica

16.Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Grlica za 2013/14.

-Izvjestiteljica Zvijezdana Radetić, ravnateljica Dječjeg vrtića Grlica

Predsjednik

Općinskog vijeća

Igor Ružička,dipl.iur.

 

EU projekti