2. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.godinu PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 18 Prosinac 2013 13:05

Na temelju članka 5.Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola (Službeni glasnik Općine Bilje broj 5/13.) a u svezi primjene članka 49.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik 5/09. 4/11.,6/11 i 5/12) te na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o broju i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.g., Načelnik Općine Bilje raspisuje

2. JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Općine Bilje

učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.godinu

 

 1. Po ovome natječaju dodijelit će se 8 (osam) učeničkih stipendija za školsku 2013/2014. godinu u visini 400,00 kuna mjesečno.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Bilje, koji su državljani Republike Hrvatske, koji nisu korisnici neke druge stipendije ili učeničkog kredita, da se školuju na području Republike Hrvatske te da oni ili članovi zajedničkog domaćinstva nemaju dugovanja prema Općini Bilje.
 3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:
 • najmanje vrlo dobar prosjek ocjena prethodne godine
 • da nisu ponavljali godinu

 

 1. Učenici koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • potvrda o redovnom upisanom razredu srednje škole
 • potvrda o prebivalištu
 • presliku osobne iskaznice
 • kopija svjedodžbe za prethodni razred
 • potvrda porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu
 • potvrda o posljednja tri isplaćena dohotka svih članova obitelji
 • izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili potporu iz drugih izvora, za malodobne osobe izjavu daje roditelj ili skrbnik
 • izjava o članovima domaćinstva na propisanoj tiskanici
 • dokaz o uspjehu na natjecanjima općinske, županijske, državne i međudržavne razine
 • potvrdu o redovnom školovanju braće odnosno sestara iz zajedničkog kućanstva radi dodatnih bodova po članku 14. Pravilnika
 • ukoliko se iz iste obitelji kandidira dvoje ili više učenika potrebno je dostaviti izjavu roditelja ili skrbnika o tome koji će kandidat iz obitelji koristiti dodatne bodove iz članka 14 Pravilnika“
 • i drugi potrebni dokazi.

 

 1. Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.
 2. Natječaj traje 8 dana od dana objave u «Glasu Slavonije».
 3. Bodovanje kandidata vrši se na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola.
 4. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Bilje objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bilje u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
 5. S učenikom kojem po konačnoj Odluci Načelnika bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.
 6. Zahtjevi za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu:

OPĆINA BILJE, Povjerenstvo za stipendije

31 327 BILJE, Kralja Zvonimira 1b

s naznakom «za natječaj za dodjelu stipendija»

 

Načelnik Općine Bilje

Željko Cickaj,iur.

Ažurirano: Srijeda, 18 Prosinac 2013 13:07
 

EU projekti