JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Općine Bilje za akademsku 2013/2014.godinu PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 18 Prosinac 2013 12:41

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima Općine Bilje
za akademsku 2013/2014.godinu

Za akademsku 2013/2014.godinu dodijelit će se stipendije:

 • Svim redovitim studentima prve godine studija kojima je to prvi upis u prvu godinu studija u iznosu od 400,00 kuna,
 • Svim redovitim studentima viših godina studija, s položenim svim ispitima iz prethodne akademske godine, u iznosu od 800,00 kuna 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji imaju prebivalište na području Općine Bilje, koji su državljani Republike Hrvatske, koji nisu korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita a da se školuju na višim i visokim školama, te visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te zadovoljavaju gore navedene kriterije.

Redoviti studenti prve godine studija koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • Prijava na natječaj za dodjelu studentskih stipendija
 • Potvrda o redovno upisanom studiju
 • Preslika osobne iskaznice
 • Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili potporu iz drugih izvora
 • Preslika indeksa

Redoviti studenti viših godina studija koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • Prijava na natječaj za dodjelu studentskih stipendija
 • Potvrda o redovno upisanom studiju
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o svim položenim ispitima iz prethodne godine studija (preslika indeksa, preslika uvjerenja o završenom preddiplomskom studiju, ukoliko student trenutno pohađa diplomski studij, ili drugi dokaz o svim položenim ispitima iz prethodne godine)
 • Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili potporu iz drugih izvora

Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.

Natječaj traje 8 dana od dana objave u «Glasu Slavonije».
Dodjela stipendija vrši se na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija Općine Bilje .
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Bilje objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bilje u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
S studentom kojem po konačnoj Odluci Načelnika bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

Zahtjevi za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu:

OPĆINA BILJE, Povjerenstvo za stipendije
31 327 BILJE, Kralja Zvonimira 1b
s naznakom «za natječaj za dodjelu stipendija»

ObrazacPRIJAVA na natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima, kao i IZJAVU studenta možete preuzeti ovdje na linku

NAPOMENA - PRIJEVOZ

Obavještavaju se redovni studenti sa područja Općine Bilje da je zahtjeve za sufinanciranje prijevoza u iznosu od 200,00 kuna mjesečno za akademsku 2013./14.godinu moguće podnijeti zaključno sa 31.12.2013.g.

Ažurirano: Srijeda, 18 Prosinac 2013 13:09
 

EU projekti