Rješenje o određivanju glasačkih mjesta. PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 29 Studeni 2013 15:27

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E

 O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

 Na području OpćineBilje određuju se sljedeća glasačka mjesta:

  1. glasačko mjesto broj 1 u Bilju, Općina Bilje, Kralja Zvonimira 1b, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bilju u sljedećim ulicama: Beljska ulica, Bijelog lopoča, Biljski sokak, Blatna ulica, Crkvena ulica, Dravska ulica, Dunavska ulica, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Nova ulica, Primoštenska ulica, Ribarska ulica, Ritska ulica, Savska ulica, Športova, Trg Josipa Bana Jelačića, Ulica demeč, Vatrogasna ulica, Vinogradska ulica i Vukovarska ulica.
  1. glasačko mjesto broj 2 u Bilju, Osnovna škola Bilje, Školska ulica 6, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bilju u sljedećim ulicama: 1. svibnja, Biljske satnije ZNG RH, Crne rode, Dubrovačka ulica, Eugena Savojskog, Hrvatske vojske, Hrvatskih branitelja, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića, Josipa Jurja Strossmayera, Josipa Kozarca, Kneza Branimira, Lajoša Košuta, Matije Gupca, Miroslava Krleže, Nikole Tesle, Šandora Petefija, Školska ulica, Tina Ujevića, Ulica 3. rujna, Ulica Konkološ, Varalja, Vatroslava Lisinskog, Zagrebačka ulica i Žrtava Domovinskog rata.
  1. glasačko mjesto broj 3 u Kopačevu, Dom kulture, Ferenca Kiša 1, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kopačevu.
  1. glasačko mjesto broj 4 u Vardarcu, Dom kulture, Šandora Petefija 114, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Vardarcu.
  1. glasačko mjesto broj 5 u Lugu, Osnovna škola Lug, Školska ulica 6, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Lugu.
  1. glasačko mjesto broj 6 u Kozjaku, Mjesni odbor, Kozjak 16, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Kozjaku, Podunavlju, Tikvešu i Zlatnoj Gredi.

KLASA: 014-01/13-01/2

URBROJ: 2100/2-13-1

Bilje, 20. studeni 2013.

PREDSJEDNIK

Milorad Nenadović