Natječaj za dodjelu stipendija Općine Bilje, učenicima srednjih škola PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 24 Listopad 2013 09:52

 

Na temelju članka 5.Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola (Službeni glasnik Općine Bilje broj 5/13.) a u svezi primjene članka 49.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik 5/09. 4/11.,6/11 i 5/12) te na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o broju i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.g., Načelnik Općine Bilje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Bilje
učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.godinu

1. Za školsku 2013/2014.godinu dodijelit će se 15(petnaest) učeničkih stipendija u visini 400,00 kuna mjesečno.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Bilje, koji su državljani Republike Hrvatske, koji nisu korisnici neke druge stipendije ili učeničkog kredita, da se školuju na području Republike Hrvatske te da oni ili članovi zajedničkog domaćinstva nemaju dugovanja prema Općini Bilje.
3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:
- najmanje vrlo dobar prosjek ocjena prethodne godine
- da nisu ponavljali godinu
4. Učenici koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

- potvrda o redovnom upisanom razredu srednje škole
- potvrda o prebivalištu
- presliku osobne iskaznice
- kopija svjedodžbe za prethodni razred
- potvrda porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu
- potvrda o posljednja tri isplaćena dohotka svih članova obitelji
- izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili potporu iz drugih izvora, za malodobne osobe izjavu daje roditelj ili skrbnik
- izjava o članovima domaćinstva na propisanoj tiskanici
- dokaz o uspjehu na natjecanjima općinske, županijske, državne i međudržavne razine
- potvrdu o redovnom školovanju braće odnosno sestara iz zajedničkog kućanstva radi dodatnih bodova po članku 14. Pravilnika
- ukoliko se iz iste obitelji kandidira dvoje ili više učenika potrebno je dostaviti izjavu roditelja ili skrbnika o tome koji će kandidat iz obitelji koristiti dodatne bodove iz članka 14 Pravilnika“
- i drugi potrebni dokazi.
5. Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.
6. Natječaj traje 15 dana od dana objave u «Glasu Slavonije». (objavljeno 24.10.2013.)
7. Bodovanje kandidata vrši se na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola.
8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Bilje objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bilje u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
9. S učenikom kojem po konačnoj Odluci Načelnika bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.
10.Zahtjevi za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu: OPĆINA BILJE, Povjerenstvo za stipendije 31 327 BILJE, Kralja Zvonimira 1b s naznakom «za natječaj za dodjelu stipendija»

Načelnik Općine Bilje
Željko Cickaj iur.

Ažurirano: Četvrtak, 24 Listopad 2013 10:08
 

EU projekti