Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje. PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Nedjelja, 06 Listopad 2013 15:47

Temeljem članka 39. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, br:05/09, 4/11. 5/12) sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje zakazanu za 09Jistopada 2013. g. (srijeda) sa početkom u 18:00 sati, u prostorijama Doma kulture (prvi kat) u Bilju, K.Zvonimira 2.

Za navedenu sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

1.Izvješće o radu Načelnika za period 06.06. - 31.06.2013. g.

Izvjestitelj: Željko Cickaj iur načelnik Općine Bilje

2.Prijedlog zaključka o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Općine Bilje za 2013.g.

Izvjestitelj: Željko Cickaj iur. načelnik Općine Bilje

3.Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2013.g.

Izvjestitelj: Željko Cickaj iur. načelnik Općine Bilje

4.Prijedlog Statuta Općine Bilje

Izvjestitelj: Igor Ružička, dipi.iur. predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

5.Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Izvjestitelj: Igor Ružička, dipi.iur. predsjednik Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

6.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Općine Bilje.

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

7.Prijedlog odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

8.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Bilje za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ca Općinskog vijeća Općine Bilje za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

9.Prijedlog odluke o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje

Izvjestitelj: Igor Ružička, dipl.iur.

10.Prijedlog Zaključka o ne prihvaćanju inicijative Općine Kneževi Vinogradi za promjenu granica općina Kneževi Vinogradi i Bilje“ - izdvajanjem naselja Zlatne Grede iz Općine Bilje i pripajanje iste Općini Kneževi Vinogradi.

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

11.Prijedlog odluke o pokretanju inicijative za promjenu granica općina Bilje i Kneževi Vinograda - uspostavljanjem granica razgraničenja između općina Bilje i Kneževi Vinograda na sjeveru Zlatne Grede smjera istok -zapad tako da naselje Zlatna Greda bude teritorijalno povezano s Općinom Bilje

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

12.Prijedlog odluke o zaključivanju Sporazuma o priznanju i namirenju duga (Općina Bilje i Komunalno - Bilje d.o.o)

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

13.Izvješće o ovrsi na nekretnini označenoj kao kč.br. 1332/2 upisanoj u zk.ul.1535 k.o. Bilje koja je u vlasništvu Općine Bilje

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

14.Prijedlog odluke o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

15.a) Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola

b) Prijedlog odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.g.

Izvjestitelj: Željko Cickaj,iur. načelnik Općine Bilje

Predsjednik:

Igor Ružička dip.iur.

Ažurirano: Nedjelja, 06 Listopad 2013 15:53
 

EU projekti