Prostorno planska dokumentacija PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Srpanj 2013 15:01

Izmjene i dopune PPUO BILJE

Prostorni plan uređenja naselja Bilje - pročišćeni tekst

UPU naselja Bilje - LINK

Za pregled karata potreban vam je dwf program, koji u free verziji možete preuzeti ovdje.

Pregledna karta ID 250000

Plan namjene

Prometni infrastrukturni sustav (pošta i elektroničke komunikacije)

Energetski sustav (plinoopskrba, elektroenergetika)

Vodogospodarski sustav

Uvijeti korištenja

Područja primjena posebnih mjera uređenja i zaštite

Građevinsko područje naselja Bilje

Građevinsko područje naselja Kopačevo

Građevinsko područje naselja Kozjak

Građevinsko područje naselja Lug

Građevinsko područje naselja Podunavlje

Građevinsko područje naselja Tikveš

Građevinsko područje naselja Vardarac

Plan - Građevinsko područje naselja Zlatna Greda

Plan - Farma Ebling

Dvorac Tikveš

Plan – Luka Osijek

Plan – Crpna stanica Podunavlje

Plan – Crpna stanica Tikveš

Plan – Golf igralište

Izmjene i dopune PPOU Bilje – Knjiga 1a

Izmjene i dopune PPOU Bilje – Knjiga 1b

Izmjene i dopune PPOU Bilje – Knjiga 2

Prostorni plan uređenja Općine Bilje 

Odluka o prostornom planu uređenja Općine Bilje  objavljena je u Službenom Glasniku 8/2005.

Tekstualni dio.

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (1:25000)
1.A. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV (1:25000)
Pošta
Telekomunikacije
2.A. ENERGETSKI SUSTAV (1:25000)
Plinoopskrba
Elektroenergetika
2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (1:25000)
Vodoopskrba
Korištenje voda
Odvodnja otpadnih voda
Uređenje vodotoka i voda
Melioracijska odvodnja
3.A. UVJETI KORIŠTENJA (1:25000)
Područja posebnih uvjeta korištenja
Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.B. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (1:25000)
Sanacija područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
4.A. Građevinska područja naselja Bilje, naselja povremenog stanovanja, turističko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističkih zona i gospodarske zone (1:5000)
4.B. Građevinska područja naselja Kopačevo i ugostiteljsko-turističke zone (1:5000)
4.C. Građevinsko područje naselja Kozjak (1:5000)
4.D. Građevinsko područje naselja Lug (1:5000)
4.E. Građevinsko područje naselja Podunavlje (1:5000)
4.F. Građevinsko područje naselja Tikveš (1:5000)
4.G. Građevinska područja naselja Vardarac i ugostiteljsko-turističke zone (1:5000)
4.H. Građevinsko područje naselja Zlatna Greda (1:5000)
4.I. Građevinsko područje - Farma ''Eblin'' (1:5000)
4.J. Građevinsko područje - Dvorac ''Tikveš'' (1:5000)
4.K. Građevinsko područje - Luka Osijek (1:5000)

Ažurirano: Četvrtak, 23 Ožujak 2017 16:32