Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 05 Lipanj 2020 12:00

Temeljem članka 20. i članka 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 6. i članka 14. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje te prijedloga Komisije za upis djece Upravno vijeće Dječjeg Grlica Bilje na 20. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. donijelo je ODLUKU o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Grlica Bilje za pedagošku godinu 2020./2021.

Ažurirano: Petak, 05 Lipanj 2020 12:03
 

EU projekti