Upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2019./2020 PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 17 Siječanj 2020 12:33

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje i članka 9. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Grlica Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. donosi odluku o objavljivanju

OGLAS ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.ZA DJECU KOJA NISU POHAĐALA DJEČJI VRTIĆ

PROGRAM PREDŠKOLE OBVEZAN JE ZA SVU DJECU U GODINI DANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU (članak 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 94/13./).

ZAHTJEVI ZA UPIS primat će se od 20. siječnja do zaključno 24. siječnja 2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Grlica, Ulica Biljske satnije ZNG RH 11a svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, a srijedom od 11,00 do 18,00 sati.

ZAHTJEV ZA UPIS podnose korisnici usluga koji imaju PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE.

ZAHTJEV ZA UPIS podnosi se na POSEBNOM OBRASCU koji se preuzima u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Grlica ili na web stranici vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU:

1. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ili RODNI LIST

2. POTVRDU O PREBIVALIŠTU (preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu)

3. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA                      

PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA POTREBNO JE DOVESTI DIJETE KOJE SE UPISUJE U PROGRAM PREDŠKOLE

ODLUKA O UPISU bit će objavljena na oglasnim pločama i web stranici vrtića 29. siječnja 2020.godine.

Roditelj je dužan PRVOG DANA korištenja programa predati odgojiteljici POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 750-144 svakog radnog dana u vremenu od 8,00-15,00 sati, a srijedom od 11,00- 18,00 sati.

                                                                                          

Predsjednica Upravnog vijeća

Gordana Kuna

Ažurirano: Petak, 17 Siječanj 2020 12:34
 

EU projekti