Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Subota, 07 Srpanj 2007 10:54

Na temelju odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne Novine» broj 141/06) i članka 6. Naputka  o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne Novine» broj 70/12), načelnik Općine Bilje donosi

ODLUKU

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I.

Ovom Odlukom imenuje se Dubravka Jovanović pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Bilje.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 031/751 405, 031/751400

Fax: 031/751 410

E-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

II.

Prema članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika(NN, broj 70/12) osoba za nepravilnosti odgovorna je za:

  • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
  • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima
  • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

III.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važenje Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Klasa:043-01/07-01/1, Urbroj: 2100/02-07-3 od 04. srpnja 2007. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Bilje i na oglasnoj ploči Općine Bilje.

Klasa:043-01/07-01/1

Urbroj: 2100/02-13-5

Bilje, 03. srpnja 2013. godie

Načelnik

Željko Cickaj, iur.

Ažurirano: Petak, 12 Prosinac 2014 08:08
 

EU projekti