Javni poziv - uvid u geodetski elaborat PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 27 Lipanj 2018 11:33

Općina Bilje kao upravitelj nerazvrstane ceste – Primoštenske ulice, k.č.br. 1868 u k.o. Bilje, prema Vukovarskoj ulici, unutar građevinskog područja naselja Bilje, upućuje JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Primoštenska ulica.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta da je u lipnju 2018. godine započeo postupak evidentiranja i izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Primoštenska ulica.

Općina Bilje je uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Olje Antoni, evidentirane u komori pod oznakom Geo1011 iz tvrtke Geoprem Osijek d.o.o., Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek, izvršila obilazak zemljišta na kojem je izvedena navedena nerazvrstana cesta u Bilju te počinje obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena ista cesta.

Nositelji prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta moći će obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja i zatražiti eventualna pojašnjenja dana 05.07.2018. godine u vremenu od 7.00 do 15.00 h na adresi izrađivača elaborata – tvrtka Geoprem, Trg Lava Mirskog 1, 31000 Osijek.

Ažurirano: Srijeda, 27 Lipanj 2018 11:34
 

EU projekti