OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   

 Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine , br. 20/18) Općina Bilje dana 17.05.2018.g.  objavljuje

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE BILJE

Javni uvid traje od 17.05.2018. do 01.06.2018.godine

1. Prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Bilje bilje.hr i oglasnoj ploči Općine Bilje u zgradi Općinske uprave, Jedinstveni upravni odjel  Općine Bilje, Kralja Zvonimira 1b. 31327 Bilje svakog radnog dana u trajanju od  9 do 14 sati. Na izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore.

2. O podnesenim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće u roku od 30.dana

3. Nakon proteka Javnog uvida Općinski načelnik uputiti će Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Bilje, te podnesene prigovore u koliko ih bude  Općinskom vijeću na razmatranje, odlučivanje i donošenje.

4. Prigovori se podnose najkasnije do isteka roka javnog uvida putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje , K. Zvonimira 1b, 31327 Bilje.                                                                                                

Cijeli tekst objave sa prilozima, možete preuzeti ovdje – LINK (zip.file) daktoteku treba preuzeti na računalo jer sadrži više priloga.