Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 08 Prosinac 2017 21:40

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 12/17) i članka 45. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje » broj: 5/13 i 3/14 ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 09.12 2017. godine, objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2018. godinu iz proračuna Općine Bilje

LINKOVI;

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje udruga u 2018.g. iz proračuna Općine Bilje

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama u 2018.g. iz proračuna Općine Bilje

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2018.godini

PRAVILNIK o financiranju udruga

Upute za prijavitelje

Obrazac_1

Obrazac_2

Obrazac_3

Obrazac_4

Obrazac_5

Obrazac_6

Izjava o nekažnjavanju

Izjava o ne postojanju duga

Ažurirano: Petak, 08 Prosinac 2017 21:45