Javni natječaj za dodjelu stipendija općine bilje učenicima srednjih škola PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 02 Studeni 2017 10:46

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018.godinuNa temelju članka 5.Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje darovitim učenicima srednjih škola (Službeni glasnik Općine Bilje broj 8/14.) a u svezi primjene članka 51.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik 5/13. 3/14.) te na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018.g., Općinski načelnik Općine Bilje raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018.godinu

1. Za školsku 2017/2018.godinu dodijelit će se 15(petnaest) učeničkih stipendija u visini 400,00 kuna mjesečno.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, da nisu korisnici neke druge stipendije ili učeničkog kredita, da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području Općine Bilje, da se školuju na području Republike Hrvatske, najmanje vrlo dobar prosjek ocjena prethodne godine, da nisu ponavljali godinu
3. Učenici koji se prijavljuju na natječaj dužni su uz zahtjev priložiti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • potvrda o redovnom upisanom razredu srednje škole
 • preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
 • kopija svjedodžbe za prethodni razred
 • izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne primaju stipendiju ili potporu iz drugih izvora, za malodobne osobe izjavu daje roditelj ili skrbnik
 • izjava o članovima domaćinstva na propisanoj tiskanici
 • dokaz o uspjehu na natjecanjima županijske, državne i međudržavne razine iz prethodne godine
 • potvrdu da kandidat pohađa i neku drugu školu,
 • potvrda, rješenje da kandidat ima utvrđenu invalidnost,
 • potvrda da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata
 • potvrda da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata

4. Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je određeno u natječaju ili ako ne stignu u propisanom roku, neće se razmatrati.
5. Natječaj traje 15 dana od dana objave u «Glasu Slavonije».
6. Bodovanje kandidata vrši se na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Bilje darovitim učenicima srednjih škola.
7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Bilje objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bilje u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
8. S učenikom kojem po konačnoj Odluci Načelnika bude dodijeljena stipendija, sklapa se ugovor u kojem se detaljnije uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.
9. Zahtjevi za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu:

OPĆINA BILJE, Povjerenstvo za stipendije
31 327 BILJE, Kralja Zvonimira 1b
s naznakom «za natječaj za dodjelu učeničke stipendije»

Klasa:604-02/17-01/1
Ur.br.:2100/02-02-17-3
U Bilju,31.listopada 2017.g.

OBRASCI ZA PREUZET:

IzjavaZahtjev učenici - LINKOVI

 

Ažurirano: Četvrtak, 02 Studeni 2017 15:36