Porez na nekretnine - poziv na dostavu podataka PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Subota, 29 Srpanj 2017 09:28
Obavještavamo sve mještane i pravne osobe –sve vlasnike nekretnina na području Općine Bilje da sukladno Zakonu o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16.) i obavijesti Ministarstva financija od 28.2.2017.g., obvezu plaćanja komunalne naknade zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE s primjenom 1.siječnja 2018.g..
Predmet oporezivanja su nekretnine –stambeni prostor, poslovni prostor,garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja.
Porezni obveznik je –vlasnik/suvlasnik nekretnine.
Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu  neto podnu površinu nekretnine te na stvarnu površinu zemljišta.
Obrasci koji su vam dostavljeni u poštanske sandučiće popunjava vlasnik nekretnine te ovjerava vlastoručnim potpisom.U slučaju da obrazac niste dobili obratite se u Ured Općine Bilje.
Rok za dostavu podataka Zakonom o lokalnim porezima je 31.10.2017.g. međutim molimo mještane da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca ne čekaju krajnji rok.
Člankom 59.Zakona propisano je da će jedinice lokalne samouprave poreznim obveznicima koji ne dostave tražene podatke o nekretnini, poreznu obvezu utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže s najvišim koeficijentom utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine, što bi moglo rezultirati plaćanjem većeg iznosa poreza.
Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu prenio na korisnika potrebno je uz popunjene i potpisane obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze na nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine. Ako je vlasnik poreznu obvezu pravnim poslom prenio na nesamostalnog posjednika-korisnika nekretnine primjenom članka 51.stavka 1.Zakona o lokalnim porezima vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.
Popunjeni obrasci mogu se predati u Općinu Bilje, Kralja Zvonimira 1b, Bilje, osobno ili poštom.
 
Ažurirano: Utorak, 08 Kolovoz 2017 09:30
 

EU projekti