Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 04 Srpanj 2017 20:00

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra 
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).
 
Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i 
jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, 
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.
Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose 
Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo 
poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju
od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno
zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora
o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.
Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu 
o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju
izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.
Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.
Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez
javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave 
stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu
poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici 
koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali 
ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim 
Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.
Ažurirano: Utorak, 04 Srpanj 2017 20:01