Odluka o upisu djece u DV - 2017/18 PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 26 Svibanj 2017 07:18
Temeljem članka35. Stavak 1 podstavak 4, i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97. I 94/13.) te članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica
Bilje Temeljem članka35. Stavak 1 podstavak 4, i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97. I 94/13.) te članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine donosi ODLUKU o raspisivanju oglasa za upis djece u dječji vrtić grlica bilje za pedagošku godinu 2017/2018.     
Ažurirano: Petak, 26 Svibanj 2017 07:20
 

EU projekti