Kandidacijske liste PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Subota, 06 Svibanj 2017 16:03
 
 
 
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJE
Kandidat: BRANIMIR BALAŽIĆ
Zamjenik kandidata: DAVOR BAGARIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Kandidat: MATIJA BALOG, mag. oec.
Zamjenik kandidata: doc. dr. sc. KREŠIMIR ŠOLIĆ, dipl. ing. el.
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Kandidat: ŽELJKO CICKAJ, upravni pravnik
Zamjenik kandidata: GABOR VARGA, dipl. ing.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJE
IZ REDA PRIPADNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
Kandidat: ERIK MUNK
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BILJE 
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ŽELJKO CICKAJ, upravni pravnik
 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: BRANIMIR BALAŽIĆ
 
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: MATIJA BALOG, mag. oec.
 
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
Nositelj liste: IVAN BOLJEŠIĆ
 
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ERIK MUNK
 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: KREŠIMIR PAUKOVIĆ
 

EU projekti