Poziv za 30. sjednicu Općinskog Vijeća Općine PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 06 Travanj 2017 14:48
Temeljem članka 42. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13. i 3/14) sazivam 30. sjednicu Općinskog  vijeća Općine Bilje zakazanu za 11.04.2017.g. (utorak) sa početkom u 17:30 sati, u prostorijama Doma kulture (prvi kat)  u Bilju,  K. Zvonimira 2.
Za  navedenu sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED :
 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plana upisa u Dječjem vrtiću Grlica Bilje  za pedagošku godinu 2015/16.
- Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtiću Grlica Bilje,Vesna Španić
 a ) Prijedlog Odluke  o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o.  o poslovanju društva u  2016.g.
b ) Prijedlog  Odluke  o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru  
poslovanja društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2016.g.
c ) Prijedlog Odluke  o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu   
trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.
d ) Prijedlog Odluke  o raspodjeli dobiti  trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2016. godinu
Izvjestitelj po svim točkama : Privremeni upravitelj Komunalno - Bilje d.o.o., Goran Ranogajec,  
 
Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u VI. KRUGU natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju
Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur. i Igor Gamoš, član   Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje
 
Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa  trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta vlasništvu države na području Općine Bilje  za 2017. godinu
Izvjestitelj: Ivan Plaščak, predsjednik Odbora za poljoprivredu
 
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje
Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur.
 
Prijedlog Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave usluge deratizacije i dezinsekcije za razdoblje 2017-2018 (OS 1/17)
Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur.
 
Prijedlog Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera u Bilju (NMV 4/17)
Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur
 
Prijedlog Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu (NMV 2/17)
-  Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur.
 
Prijedlog Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na nastavku izgradnje zgrade Doma kulture u Lugu (NMV 1/17)
-  Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur.
 
Prijedlog Odluke  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste u ulici Ivana Mažuranića u Bilju (NMV 3/17)
-  Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur
 
Prijedlog odluke o isplati novčanog dara u povodu obilježavanja obljetnica braka
Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur.
 
Prijedlog odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
-  Izvjestitelj: Općinski načelnik, Željko Cickaj,iur
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Ružička, mag.iur.         
 

EU projekti