Natječaji PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
NATJEČAJ
Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje raspisala je Natječaj koji je objavljen u („Narodnim novinama“ broj  18/2017.)  za radno mjesto Referent – poljoprivredni i komunalni redar –  jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
 
 
POZIV NA INTERVJU
Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti pismenim testiranjem, provjere praktičnog rada (provjere znanja rada na računalu), te poziv na intervju - LINK
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM TESTIRANJU