Savjetovanja u tijeku PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine : 25/13, 85/15), dana 16.02.2018.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. - 2023. godine.

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom
Nacrt
Obrazac sudjelovanja

Plan gospodarebha otpadom Općine Bilje 2018 - 2013

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine : 25/13, 85/15, dana 29.05.2017.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću oNacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom 

Nacrt 

Obrazac sudjelovanja

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine : 25/13, 85/15, dana 29.05.2017.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom 

Nacrt 

Obrazac sudjelovanja

Statut

Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom

Nacrt odluke

Obrazac sudjelovanja

 

Plan savjetovanja sa javnošću u 2018. godini

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine: 25/13, 85/15, dana 29.05.2017.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu II.statutarne  odluke o izmjenama i dopunamaStatuta Općine Bilje

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu  II. statutarne  odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Nacrt 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilje

Obrazac sudjelovanja

I. Izmjene Plana savjetovanja s javnošću  za 2017.g  - LINK

POZIV za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Bilje - LINK

NACRT  prijedloga  Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi  Općine Bilje za 2017.g. 29.05.2017 - LINK

OBRAZAC za objavu - LINK

Plana savjetovanja s javnošću u 2017. godini - LINK

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – o nacrtu prijedloga Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnog natječaja - LINK

Prijedlog Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnog natječaja - LINK

Nacrt Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnog natječaja - LINK

Obrazac sudjelovanja - LINK