PODSJETNIK NA OBAVEZE IZVJEŠTAVANJA ZA UDRUGE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 09 Veljača 2016 16:03

Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija glavom V. IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA, člancima 14. – 16. određena je obveza dostavljanja Obrasca PROR-POT za 2015. godinu do 29. veljače 2016. godine.

Uz popunjen obrazac potrebno je sukladno članku 16. dostaviti „kopiju vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak, iskazan u Obrascu: PROR-POT“ kojom dokazuje namjensko trošenje proračunskih sredstava.

Napominjemo kako je potrebno dostaviti Obrazac popunjen za cijelu 2015. godinu i kopije računa i ostalih isprava neovisno o ranije dostavljenim pravdanjima utrošenih proračunskih sredstava. Obrasci se mogu dostaviti poštom na adresu Općina Bilje Kralja Zvonimira 1b 31327 Bilje Ili osobno na urudžbenom zapisniku Općine Bilje do 29. veljače 2016. godine.

Obrazac možete preuzeti na web stanici Ministarstva financija

http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

 

 

Ažurirano: Utorak, 16 Veljača 2016 19:49
 

EU projekti