Obavijest o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Četvrtak, 20 Ožujak 2014 15:54
 
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BILJE
NAČELNIK
 
Temeljem članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ( „ Narodne novine“ br. 153/13) načelnik Općine Bilje daje
 
OBAVIJEST
o izradi Odluke o stavljanju izvan snage
Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje
 
Temeljem Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje ( „Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 2/14) započinje postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 02/01 i 01/09 ).
 
Detaljnije informacije o tijeku postupka mogu se dobiti u Općini Bilje, Jedinstvenom upravnom odjelu, K. Zvonimira 1b, 31327 Bilje, telefon: 031/751-407 ili
031/751-400.
 
KLASA: 350-04/14-01/1
URBROJ:2100/02-02-14-2
Bilje, 19. ožujak 2014.g.
 
Načelnik:;
Željko Cickaj, iur.
Ažurirano: Četvrtak, 20 Ožujak 2014 15:57