Arhive

Filter 

 • Obavijest o tretiranju komaraca

  U periodu od 26. do 27. travnja 2019. tvrtka Pestrid d.o.o., provesti će adulticidni tretman komaraca i larvicidni tretman u naselju Bilje sukladno operativnom planu izvoditelja. ...
 • Rješenje o određivanju biračkih mjesta

  Rješenje o određivanju biračkih mjesta - LINK...
 • Obavijest umirovljenicima sa područja Općine Bilje

  Općina Bilje će i ove godine povodom Uskrsa svojim umirovljenicima podijeliti dar prema Odluci općinskog vijeća Općine Bilje KLASA: 402-01/18-01/1, URBROJ: 2100/02-01-18- od 30.siječnja 2019.g. ...
 • Zbirna i kandidaciona lista za izbor nac. manjina

  Na osnovi članka 19., članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te članka 41. točke 4 Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih ("Narodne novine", broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine BILJE sastavilo je i objavljuje ...
 • Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade

  Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, sa prebivalištem na području OPĆINE BILJE, da će se podjela prigodnih paketa povodom predstojećih blagdana vršiti dana ...
 • Izbori vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina

  Izbori vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina - uredovno vrijeme i dežurstva nadležnih izbornih povjerenstava - uputa, daje se ...