Arhive

Filter 

 • Obavijest o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje

  Temeljem Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje ( „Službeni glasnik“ Općine Bilje br. 2/14) započinje postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje („Služ...
 • NATJEČAJ ZA PRIJEM OSOBA ZA RAD U JAVNIM RADOVIMA

  Pozivaju se mještani Općine Bilje zainteresirani za rad u javnim radovima da se jave na broj telefona 751-402 ili u prostorije Općine Bilje Kralja Zvonimira 1b, Bilje (radno vrijeme ureda 7,30 -15,30). Planirani broj ljudi za rad 58. Rok prijave je ...
 • Započeo proces podnošenja zahtjeva za potpore u poljoprivredi za 2014.

  Od 01. ožujka 2014. god. započeo je proces podnošenja zahtjeva za potpore u poljoprivredi za 2014. god. HPA - Područni ured Darda pružati će pomoć pri popunjavanju zahtjeva poljoprivrednicima sa područja općina Bilje, Darda i Jagodnjak. ...
 • Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

  Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, koja je objavljena u "Narodnim novinama" br. 30/14.  Navedena Uredba može se naći i na web stranici Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj...
 • Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća.

  Temeljem članka 42. Statuta Općine Bilje (sl. glasnik Općine Bilje 5/13) sazivam 7 sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje zakazanu za 12. ožujak 2014. godine (srijeda) sa početkom u 17 sati u prostorijama Doma kulture u bilju, K. Zvonimira 2. Za ...
 • Zaključen ugovor o izvođenju poslova higijeničarske službe

  Općina Bilje i Veterinarska stanica Beli Manastir zaključili su ugovor o izvođenju poslova Higijeničarske službe na području Općine Bilje (prikupljanje i zbrinjavanje pasa lutalica i lešina pasa i mačaka). Ovim ugovorom Veterinarska stanica Beli...
 • Zahtjev za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi

  Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) u tijeku je rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi. Rok ističe 31. o...
 • Poziv na suradnju Općine Bilje i poljoprivrednih proizvođača

  Poštovani ! Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju postali smo dio jake i velike zajednice i ogromnog tržišta na kojem uspijevaju smo oni koji se brže i bolje prilagode novim i strogo propisanim pravilima i uvjetima poslovanja koji vrijede za sv...
 • Mobilni šalterski ured Ministarstva unutarnjih poslova

  ...
 • Prodaja državnih stanova na području Hrvatskog podunavlja.

  Zagreb, 27. prosinca 2013. Vlada RH-e donijela je Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području Hrvatskog Podunavlja. Ova odluka stupa na snagu 11. 01. 2014. i određuje rok zaštićenim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za ot...
 • Čestit Božić i sretna Nova 2014. godina

  ...
 • Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Bilje

  Temeljem članka 42. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje zakazanu za 23. prosinca 2013. g. (ponedjeljak) sa početkom u 17:00 sati, u prostorijama Doma kulture (prvi ...
 • 2. JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.godinu

  Na temelju članka 5.Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola (Službeni glasnik Općine Bilje broj 5/13.) a u svezi primjene članka 49.Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik 5/09. 4/11.,6/11 i 5/12) te na temelju Odluke...
 • JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Općine Bilje za akademsku 2013/2014.godinu

  Za akademsku 2013/2014.godinu dodijelit će se stipendije: Svim redovitim studentima prve godine studija kojima je to prvi upis u prvu godinu studija u iznosu od 400,00 kuna, Svim redovitim studentima viših godina studija, s položenim svim ispit...
 • OBAVIJEST REDOVNIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE BILJE

  Obavještavaju se redovni studenti sa područja Općine Bilje da podnesu zahtjev za isplatu sredstava za sufinanciranje prijevoza Zahtjevu su obavezni priložiti: 1.preslik osobne iskaznice 2.potvrdu o redovnom upisu na akademsku 2013/14.g. 3.preslik ...
 • Rješenje o određivanju glasačkih mjesta.

  Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Re...
 • Obavijest šumoposjednicima.

  Obavijest šumoposjednicima Dana 04. prosinca (srijeda) 2013. godine u 18:00 sati u zgradi mjesnog odbora u Vardarcu održati će se predstavljanje programa gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskoj jedinici Baranjske pridravske šume. Gospoda...
 • Poziv na 5. Sjednicu općinskog vijeća općine Bilje.

  Temeljem članka 42. Statuta Općine Bilje («Službeni glasnik « Općine Bilje, boj 5/13) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bilje zakazanu za 02. prosinca 2013. g. (ponedjeljak) sa početkom u 18:00 sati, u prostorijama Doma kulture (prvi k...
 • Lista kandidata za članove savjeta mladih

  Sukladno članku 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, br. 1/08. i 3/08. ), a temeljem objavljenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Bilje i pristiglih prijedlog...
 • Obavijest studentima.

  OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI OPĆINE BILJE DA SE PRIJAVE U OPĆINU BILJE ZBOG EVIDENCIJE ZA SUFINANCIRANJE PUTNIH KARATA. OBRASCI PRIJAVE SE MOGU PODIĆI U OPĆINI BILJE ILI PREUZETI OVDJE NA WEB STRANICAMA OPĆINE BILJE. ...