Obavijest o raspisanim natječajima

Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo natječaj za financiranje projekata u 2018. Godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja  na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Više...
 
Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1.i stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11. i 64/15.), članka 51. Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik broj 5/13.,3/14.,2/18., i 3/18.-pročišćeni tekst), članka 4.Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora (Službeni glasnik Općine Bilje broj: 4/16.) i Odluke o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Bilje (Službeni glasnik Općine Bilje broj 7/17. i 8/17.) raspisuje se NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bilje u naseljima Bilje i Kopačevo:

LINK;

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Privola

 
Javni natječaj

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 51. Statuta Općine («Službeni glasnik» Općine Bilje , broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka  3.,7.10. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj : 3/10.i 4/10. i  3/14)  Općinski načelnik  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bilje

 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » > Kraj >>

Stranica 30 od 41

EU projekti