Javni natječaj

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 51. Statuta Općine («Službeni glasnik» Općine Bilje , broj: 05/13, 3/14, 2/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka  3.,7.10. i 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj : 3/10.i 4/10. i  3/14)  Općinski načelnik  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bilje

 
Obavijest o poništavanju natječaja

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11. i 64/15.), članka 51. Statuta Općine Bilje (Službeni glasnik broj 5/13.,3/14.,2/18., i 3/18.-pročišćeni tekst) i Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora (Službeni glasnik Općine Bilje broj: 4/16.) općinski načelnik donosi RJEŠENJE o poništavanju Natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bilje - LINK

 
Obavijesti - mjera 6.4

U sklopu Programa ruralnog razvoja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za Mjeru 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima gdje OPG-i, trgovačka društva i obrti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području. Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju  i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta. Prijave se zaprimaju od 18. srpnja do 28. rujna 2018.

VIŠE INFORMACIJA NA ADRESI

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-4

 

 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » > Kraj >>

Stranica 25 od 35

EU projekti