Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu iz proračuna općine Bilje

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 9/18) i članka 45. Statuta Općine Bilje(«Službeni glasnik « Općine Bilje, broj 5/13., 3/14. i 2/18. , - 3/18. pročišćen tekst ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 07. studenog 2019. godine, objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu iz proračuna Općine Bilje

Cijeli tekst natječaja, kao i obrasce možete preuzeti ovdje u RAR formatu - LINK

 

 

 
Proslavimo bračne zajednice koje traju više od četvrt stoljeća

Proslavimo bračne zajednice koje traju više od četvrt stoljeća jer se prave vrijednosti pokažu s godinama

Više...
 
Javni poziv vlasnicima nekretnina u Dubrovačkoj ulici u Bilju

OPĆINA BILJE, Kralja Zvonimira 1b, 31327 Bilje, kao vlasnik nerazvrstanih cesta u Općini Bilje, objavljuje JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem će biti izvedena prometnica, pješačka staza i oborinska odvodnja u Dubrovačkoj ulici u Bilju u k.o. Bilje.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 5 od 32

EU projekti