Javni poziv za isticanje kandidature - savjet mladih

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o  Savjetu mladih  Općine Bilje("Službeni Glasnik„ Općine Bilje" broj 2/16) i Odluke Općinskog vijeća Općine Bilje o pokretanju postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom ("Službeni Glasnik „ Općine Bilje" broj 02/18) objavljuje se JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih  Općine Bilje

Više...
 
Poziv na sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Općina Bilje, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine : 25/13, 85/15), dana 16.02.2018.g. objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću oNacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Bilje za razdoblje 2018. - 2023. godine.

Više...
 
Prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne  usluge  prikupljanja miješanog komunalnog otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada  i usluge  povezane s tom javnom  uslugom - LINK

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 11

Poljoprivreda